Three.com.hk
登入
客戶服務 dot 商業服務 dot 關於我們

娛樂電影
dot
dot
dot
line

 
hmvod
 
立即申請
3客戶尊享首2個月免費試玩#


hmvod
最新猛片緊貼戲院落畫後上架,更有源源不絕的精選影片登陸!

 
電影猛片 一點即播
任選3套單點最新上架猛片,隨時隨地享用您的私人影院

無限重溫
點播後可於 48 小時內無限次點播

跨平台FUN享
一個帳號可支援不同平台,更可支援 2 部裝置同時收看
 


支援多種平台

智能電話

平板電腦

智能電視

網頁版
 
hmvod 電影組合
服務計劃
內容
月費
申請方法
免簽約服務
(首2個月免費#)
每月任選2套最新點播電影

任睇「會員無限睇」

按此瀏覽條款及細則
$49
7個月合約優惠
每月任選3套最新點播電影

任睇「會員無限睇」

(首1個月免費;及後6個月合約服務)

按此瀏覽條款及細則
$49
14個月合約優惠
每月任選3套最新點播電影

任睇「會員無限睇」

(首2個月免費;及後12個月合約服務)

按此瀏覽條款及細則
$39

* 系統要求及程式下載,請按此 (http://hmvod.hmv.com.hk/zh_hk/help-center)。
# 只適用於首次登記之3香港流動電話月費客戶。優惠及服務須受條款及細則約束。
 

 

promoblk_anyplex_lte_c.jpg
promoblk_roaming_3c.jpg