Three.com.hk
登入
我的賬戶 dot 商業服務 dot 關於我們

隨便晒
影住晒 晒住影!

"隨便晒" 是3香港和天然SKYphoto合作推出的相片印製服務。讓用戶隨時隨地沖晒自己心愛的相片,並以郵寄或自提的方式將相片送到自己手中。
 
*首次登記服務可享首兩個月免費試用!合共可免費沖晒達60張相片!其後只須$24/月費
(*詳情請參閱服務條款及細則)
 
迎新禮遇:首2個月免費試用*
 
立即申請$24月費服務!
 
立即申請$36月費服務!
 
立即申請$60相冊製作服務(單次)!
 
全新“隨便晒”App現已推出!
全新用戶介面
讓你輕鬆晒相
新增相册訂製服務
輕易記錄生活點滴
內置照片編輯功能
隨意為相片增添貼紙或效果
     
輕鬆控制晒相範圍
簡單放大縮細相片
設有不同的沖晒選項
滿足你不同的需要

 收費 | 儲值咭/預付卡收費
服務 內容 收費
隨便晒(只限3流動電話用戶適用) 每月可沖晒30張2R/3R/4R/4S相片,或2張全景相,或1張8R/12R相片,連郵寄一次 每月$24

如選擇特快沖印服務:
每次$10 + 1個
每月可沖晒60張2R/3R/4R/4S相片,或4張全景相,或2張8R/12R相片,連郵寄一次 每月$36
如選擇特快沖印服務:
每次$10 + 1個
每張相片,另加包裝運費
(只限沖晒2R/3R/4R相片)
每張相片$1

另加包裝運費:
1-20張 = $3.0
21-50張 = $4.5
51-90張 = $8.5

*每用戶每月單次服務最高訂購金額為$200
#此額外沖晒服務只適用於每月$24及$36 服務, 並不適用於每月$39 服務
每月可沖晒30張2R/3R/4R/4S相片,
或2張全景相,或1張8R/12R相片,
連郵寄一次
每月$19
#配合出機上台之指定增值組合服務
(#只限於3Shop申請)

如選擇特快沖印服務:
每次$10 + 1個
每月可沖晒50張2R/3R/4R/4S相片,或20張心意相(3.5"x4")相片,連郵寄一次 每月$39
#配合出機上台之指定增值組合服務
(#只限於3Shop申請)

如選擇特快沖印服務:
每次$10 + 1個
每月可製作1本相冊(48張獨立內頁相片及1張相片封面,共49頁)^,或沖晒50張2R/3R/4R/4S相片,連郵寄一次

^相冊尺寸可選擇148mm(W) x 148mm(H) (可編輯文字) 或 210mm(W) x 148mm(H)
每月$48
#配合出機上台之指定增值組合服務
(#只限於3Shop申請)
可於30日內製作1本相冊(48張獨立內頁相片及1張相片封面,共49頁)^,連郵寄一次

^相冊尺寸可選擇148mm(W) x 148mm(H) (可編輯文字) 或 210mm(W) x 148mm(H)
單次選購
1本相冊$60
3流動電話月費客戶專享 客戶可於同一時間選購多項服務,即上述任何一項$24、$36、$39或$48之月費計劃,不論以正價月費、出機上台之指定增值服務組合或6/12個月合約期選購服務。詳情請向客戶熱線1033查詢。

$18、$24及$36服務計劃均可以以郵寄形式收取或選擇指定7-11便利店取相,而$39及$48服務計劃只可選擇以郵寄方式收取相片。

2首次登記服務可享首兩個月免費試用!合共可免費沖晒達60張相片!其後只須$24/月費
 
迎新禮遇:首2個月免費試用2
 
立即申請$24月費服務!
 
立即申請$36月費服務!
 
立即申請$60相冊製作服務(單次)!
 

手機應用程式 (iOS & Android OS)

 1. 於APP Store 或Google Play Store搜尋"隨便晒"
 2. 下載及安裝應用程式(下載需要額外數據)
 3. 開啟程式並按「立即申請」

手機網頁及互聯網

 1. 按以上按鍵進入申請頁
 2. 輸入閣下之3香港手提電話號碼
 3. 收到驗證碼短訊後,於空格填寫驗證碼
 4. 詳細閱讀條款及細則後選取同意條款
 5. 按「確定」後完成服務申請
 6. 於翌日早上10時會收到確認短訊並附上密碼
  *如非次申請服務,客戶須於App/網頁之登入頁面按忘記密碼
 7. 客戶可登入App (於App Store/Google Play下載)/網頁使用服務

3Shop:
可前往3Shop向銷售人員申請,或致電3客戶熱線 1033 查詢。
 
按此了解服務條款及細則。

支援手機
 ASUS
 HTC
 Huawei
 LG
 Lenovo
 Microsoft
 Moto
 Motorola
 Samsung
 Sony
 Xiaomi
 ZTE
promoblk_roaming_3c.jpg
promoblk_anyplex_lte_c.jpg
promoblk_3ichat_lte_c.jpg