Three.com.hk
登入
我的賬戶 dot 商業服務 dot 關於我們
漫遊服務
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
line
漫遊服務


而家連坐飛機都可以上網,仲要係用日費計數! 喺35000尺高空同親友Chat、覆email無難度。
  • 以固定的日費方式隨意用航空數據
  • 同日轉機並乘搭支援指定航空漫遊網絡商的航班,只收取一日日費
  • 同時啟動陸上的日費計劃,到達目的地後可繼續以日費計算數據,全程旅途無憂上網
$88/日

立即啟動
須同時啟動RoamLite日費計劃,詳情請按此
有關適用的航空公司的資訊,請瀏覽http://www.aeromobile.net/airlines/

備註:
有關航空日費計劃,所支援的航空漫遊網絡商及網絡是由 “AeroMobile” 提供。機艙服務員會發出廣播致乘客可以使用手提電話,客戶需關閉「飛行模式」及開啟「數據漫遊」便會自動連接航空漫遊網絡

如客戶啟動「數據漫遊日費計劃」,航空日費計劃收費為$198/日。

服務條款及細則請参閱RoamLite日費計劃


promoblk_cnma-tc.jpg
promoblk_cnnumber-tc.jpg
promoblk_3ichat_lte_c.jpg